Tuesday, April 3, 2012

Lupang Hinirang - Philippine Anthem

(originally posted on June 14, 2009)


Bayang magiliw,

Perlas ng Silanganan

Alab ng puso,

Sa Dibdib mo’y buhay.

Lupang Hinirang,

Duyan ka ng magiting,

Sa manlulupig,

‘Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,

Sa simoy at sa langit mong bughaw,

May dilag ang tula

At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y

Tagumpay na nagniningning,

Ang bituin at araw niya,

Kailan pa ma’y ‘di magdidilim.

Lupa ng araw ng luwalhati’t pagsinta,

Buhay ay langit sa piling mo,

Aming ligaya na pag may mang-aapi,

Ang mamatay ng dahil sa ‘yo.


No comments:

Post a Comment