Friday, July 11, 2014

Filipino Fun Time

Habang nagbabasa ng aralin sa Bagong Binhi.

Zek     :    ....ipinaabot ng kanilang gurong tagapayong na si Bb. Roces na maghaharap-harap sila pagbalik ni Rika sa paaralan.

(Natigilan si Zek at pabulong na nagtanong.)


Zek   :      Daddy, naghawak ng umbrella si Bb. Roces?


( Tumigil kaming pansamatala para magtawanan :D at ipaliwanag ko ang ibig sabihin ng "tagapayong". )

( Muli niyang itinuloy ang pagbabasa )

Zek    :    ....iiling-iling na na wika ni Ginigining Teves...

( Kasi nga naman yun "Bb.'" ay Binibini kaya naman yung "Gng." ay Ginigini :D )

Ang saya maging banyaga sa sariling bansa :D

No comments:

Post a Comment